Søg
Close this search box.

VORES RESULTATER & NØGLETAL

NAV-Vision driver en sund og økonomsk stabil forretning, som giver vore kunder og samarbejdspartnere tryghed omkring et godt og langsigtet samarbejde

Bruttofortjeneste

Resultat før skat

Årets resultat

Bruttofortjeneste

Resultat før skat

Årets resultat

Soliditetsgrad

2013

32%

2014

18%

2015

15%

2016

45%

2017

33%

2018

47%

2019

37%

2020

33%

2021

29%

2022

33%

2023

30%

Soliditetsgraden er et udtryk for, hvor meget egenkapitalen udgør af den samlede aktivmasse og udtrykker NAV-Visions evne til at bære tab.

Likviditetsgrad %

Likviditetsgraden udtrykker NAV-Visions evne til at opfylde vores kortsigtede økonomiske forpligtelser. Likviditetsgraden opgøres som vores tilgodehavender plus likvide beholdninger i procent af den kortfristede gæld.

Afkastningsgrad

2013

-7%

2014

35%

2015

20%

2016

45%

2017

30%

2018

54%

2019

39%

2020

38%

2021

33%

2022

39%

2023

35%

Afkastningsgraden er et nøgletal for udviklingen i NAV-Vision. Der viser, hvor meget NAV-Vision er i stand til at forrente den samlede kapital.

Soliditetsgrad

2013

32%

2014

18%

2015

15%

2016

45%

2017

33%

2018

47%

2019

37%

2020

33%

2021

29%

2022

33%

2023

30%

Soliditetsgraden er et udtryk for, hvor meget egenkapitalen udgør af den samlede aktivmasse og udtrykker NAV-Visions evne til at bære tab.

Likviditetsgrad %

Likviditetsgraden udtrykker NAV-Visions evne til at opfylde vores kortsigtede økonomiske forpligtelser. Likviditetsgraden opgøres som vores tilgodehavender plus likvide beholdninger i procent af den kortfristede gæld.

Afkastningsgrad

2013

-7%

2014

35%

2015

20%

2016

45%

2017

30%

2018

54%

2019

39%

2020

38%

2021

33%

2022

39%

2023

35%

Afkastningsgraden er et nøgletal for udviklingen i NAV-Vision. Der viser, hvor meget NAV-Vision er i stand til at forrente den samlede kapital.